டெக்ஸ் வில்லர் - The Danger Ranger from Texas!

வெகுஜன நாயகர்களின் திரைப்படங்களிற்கு, 'உலக சினிமா ஆராய்ச்சி' செய்ய யாரும் செல்வதில்லை; அது போலதான் டெக்ஸ் வில்லரின் காமிக்ஸ் ...

லயன் மேக்னம் ஸ்பெஷல் - சத்தமில்லாமல் ஒரு சரித்திரம்!

பருமனான புத்தகங்கள் என்றும் என் விருப்பத்திற்குரியதாக இருந்ததில்லை; படித்து முடிக்க பல வாரங்களாகும் என்பதோடு, ஐம்பது - அறுபது பக்கங்களை...

லயன் காமிக்ஸ் & முத்து காமிக்ஸ் - ஒரு அறிமுகம் மற்றும் சந்தா விபரங்கள்!

முன்குறிப்பு : புகழ் பெற்ற லயன் & முத்து காமிக்ஸ்களை வெளியிடும் "பிரகாஷ் பப்ளிஷர்ஸ்"-இன் விற்பனை மற்றும் சந்தா முறை மிக...

ரோனின் - ஒரு சாமுராயின் சபதம்!

ஜ ப்பானிய வரலாற்றில், சாமுராய்களுக்கு உயர்வான ஒரு இடம் உண்டு. நின்ஜாக்கள் பற்றி கேள்விப் பட்டிருப்பீர்கள் - மறைந்திருந்து திடீர்...