ஸ்மர்ஃப்ஸ் பற்றிய ஒரு ஸ்மர்ஃப் - கிராபிஃக் காமிக்ஸ் ஆங்கில வலைப்பூவில்!

http://www.grafikcomics.com/2013/08/The-Smurfs-Vol-01-From-Papercutz-The-Purple-Smurfs.html

கிராஃபிக் காமிக்ஸ் - ஒரு புதிய ப்ளேடு, ஆங்கிலத்தில்!

காமிக்ஸ் புத்தகங்களைப் படிப்பது என் இளவயது பொழுதுபோக்குகளில் முதன்மையானதாக இருந்தது! எண்பதுகளின் மத்தியில் காமிக்ஸ் படிக்கத் துவங்கிய...

ஈரோடு புத்தகப் புயலிலே ஒரு ப்ளேடு!

சிறந்த புத்தகங்கள் சிறந்த நண்பர்களுக்கு ஈடானவை; அத்தகைய புத்தகங்களை நமக்கு அறிமுகப் படுத்துபவர்களும் சிறந்த நண்பர்களே - அப்படிதான் கா...