இடுகைகள்

BoPET = மைலார் / SHSS = ஓ மை லார்ட்!

டெங்கு எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்பாரம் இரண்டில் தற்போது நின்று கொண்டிருக்கிறது!

பீட்சாவை 7.5 surround சவுண்ட்டில் பார்த்த அனுபவம்!