இடுகைகள்

ஏலகிரியும், ஏமாறாத சோணகிரியும்!

கோச்சடையான் - சித்திரமும், சரித்திரமும்!

லூசியா - கனவுகளின் காதலன்!

திருஷ்யம் - சாட்சிப் பிழை!

வவ்வாலுக்கு ஒரு சவால் - பேட்மேன்: முதல் வருடம்!

ஜோனா ஹெக்ஸ் - வெகுமதி வேட்டையன்!