திக்குத் தெரியாத தெற்கில்!

"பெங்களூர்-மதுரை-பெங்களூர் - வழி: திருப்பூர், மதுரை, சிவகாசி அல்லது ராஜபாளையம்" இப்படி குழப்பமான ஒரு போர்டு மாட்டிய வண்டியி...