ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும்!

குண்டடி பட்டு, உயிருக்கு போராடிய படி விழுந்து கிடக்கிறான் ஒருவன்; அப்படி யாராவது சாலையோரம் கிடந்தால் நீங்களும், நானும் என்ன செய்வோமோ, ...

2014 - புத்தாண்டுத் தீர்மானங்கள்: காமிக்ஸ், கான்ட்ரவர்ஸி, கட்டுப்பாடு!

புத்தாண்டு தீர்மானங்கள் எடுப்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது கிடையாது! "இந்த வருடம் ஜிம்மில் சேர்ந்து, எனது வயிற்றுப் பகுதியில் ம...