ஹரிதாஸ் - அர்த்தமுள்ள தமிழ் படம்!

மற்ற படங்கள் நிறைய நாட்கள் ஓடினால்தான் வெற்றி! ஆனால், இப்படத்தை நிறைய பேர் பார்த்தாலே வெற்றிதான்... "ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ...