உலகப் பதிவுகளில் கடைசி முறையாக!

ஒரு வழியாக 'தலை வாங்கி குரங்கு' & 'சாத்தானின் தூதன் டாக்டர் 7' இதழ்கள் இந்த வாரத்தில் என்னிடம் வந்து சேர்ந்தன! இப்பட...

காமிக்ஸ் வேட்டை - அத்தியாயம் நான்கு!

வாண்டுமாமா வாண்டுகளுக்கோர் மாமா! - காமிக்ஸ் வேட்டை நெடுந்தொடரில், இந்த அத்தியாயம்  திரு.வாண்டுமாமா அவர்களுக்கு சமர்ப்பணம்! தமிழில...

புத்தக பாதுகாப்பு - ஒரு நுண்ணிய கலை!

நாம் சிறுவயதில் மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு சேகரித்த காமிக்ஸ் மற்றும் இதர புத்தகங்கள் விலை மதிப்பற்றது என்பதை நாம் அறிவோம்! நாம் அன்று ஒரு...

பிரின்ஸ், பார்னே, ஜின் மற்றும் கழுகு!

கண்ணா, கறை நல்லது! - அது உன் மனதில் இல்லாத வரை...! அழுக்கான, பரட்டை தலை ஆசாமிகள் நமது அன்புக்குரிய நாயகர்களாகி போவது தமிழ்நாட்டில் மட்ட...